Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
EUROkalkulačka
Titulná stránka  |  Mapa stránok  |  Pomoc  |  English

O nás
Uverejňovanie informácií
Produkty
Platobné služby, SEPA, IBAN
Tlačivá žiadostí o obchod
Žiadosť o čerpanie úveru
Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Ochrana vkladov
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby
Informácie pre klientov ŠFRB
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie informácií o objednávkach a faktúrach
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
Tlačové centrum
Výberové konanie
Kontakt
Poradenská linka
EXIMBANKA SK
NARMSP
   
 
BANKOVÉ ZÁRUKY
ÚVERY

VKLADOVÉ PRODUKTY

 
   

Portfóliový úver JEREMIE
(01. 02. 2016)

SZRB ponúka zvýhodnené úvery najmä z hľadiska úrokových podmienok a zabezpečenia úveru

Memorandum o spolupráci
(28. 10. 2015)

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a generálny riaditeľ SZRB Dušan Tomašec spoločne podpísali Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov.

Oznam pre veriteľov spoločnosti Váhostav – SK, a.s.
(23. 09. 2015)

Dnešným dňom je otvorené odkupovanie pohľadávok nezabezpečených veriteľov.

Výročná správa
(15. 07. 2015)

Výročná správa SZRB za rok 2014 v .pdf formáte

Oznam
(12. 06. 2015)

Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a konsolidovaná účtovná závierka skupiny SZRB, a. s. k 31.12.2014 boli uložené v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rok od spustenia odvodového úveru
(17. 03. 2015)

SZRB schválila úvery 224 firmám v objeme takmer 16 mil. eur

Predaj nehnuteľného majetku
(30. 06. 2014)

SZRB ponúka na predaj administratívnu budovu v centre Prešova

Odvodový úver
(29. 05. 2014)

V prípade splnenia stanovených podmienok môžnosť získať ODVODOVÝ ÚVER s úrokom iba 2,76 % p.a.

Archív noviniek

 

Eurokalkulačka

Kurz SKK/EUR: 30.1260 vynuluj